Andere gebieden

De Hoge Veluwe, de Veluwezoom, het Deelerwoud, de Amsterdamse Waterleidingduinen en Texel worden door mij het meest bezocht. De meeste foto’s zijn dan ook in deze gebieden gemaakt. In de categorie andere gebieden vallen ‘t Leusveld, de Lichtenbelt  de Oostvaarders Plassen, de Meinweg, de Kroondomeinen, de Imbos en de Empe en Tondense Heide. Om praktische redenen”  zijn deze gebieden als sub-onderwerp in het menu opgenomen onder “Andere gebieden”.

2016_06_19_05

Voerende Boerenzwaluwen in de Meinweg