Bronst 2018 Damherten

De foto’s zijn gemaakt in de Amsterdamse Waterleidingduinen.

 

Na de bronst van de edelherten op de Hoge Veluwe zijn de damherten aan de beurt om gefotografeerd te worden. Waar kan dit beter dan in De Amsterdamse WaterleidingDuinen. Onderstaande foto’s zijn gemaakt in de periode 16 t/m 23 oktober 2018. Wat een geluk, de gehele week was het stralend weer. Het voordeel van een aaneengesloten periode is, dat je patronen in het gedrag van de damherten leert herkennen. Je ziet meestal al aankomen wanneer de dambokken gaan vechten. De uitgevoerde ceremonie is  bij de edelherten overigens vergelijkbaar.

 

Onderstaand een serie foto’s waarbij de bok telkens toenadering tot een hinde zoekt. Het is steeds dezelfde hinde die of wil voorkomen dat ze beslagen wordt en dus gaat liggen in plaats van wegrennen.. Dit duurde ongeveer een uur. vervolgens rende de hinde weg om een eindje verder tussen struikgewas te gaan liggen en de bok weer met zijn toenaderingen begon. Het kan ook een vorm van vrijen zijn. Nooit eerder gezien, ook niet bij de edelherten.