Damherten AWD

De Amsterdamse Waterleidingduinen zijn vooral bekend vanwege de discussie over het al of niet reguleren van de populatie damherten d.m.v. afschieten. Er leven duizenden damherten (3900 telling april 2016, in 2001 slechts ca. 250). Volgens mensen die er verstand van hebben zijn dit er veel te veel. De schade aan de flora is goed te zien. Inmiddels is een afschotprogramma gestart om binnen een aantal jaren de populatie op een gezond niveau te krijgen (tot 15 december 2016 zijn er 519 herten geschoten). Enkele jaren geleden werd de felle discussie over het aantal damherten vooral gevoerd in relatie tot de veroorzaakte overlast. Veel dieren geraakten buiten de afrastering en veroorzaakte schade aan de tuinen van de bewoners van o.a. Zandvoort.  Ook waren er aanrijdingen met auto’s. D.m.v. nieuw hoog hekwerk is er veel verbeterd de laatste jaren. Toch heb ik nog hertenkeutels in de straten van Zandvoort gezien op 7 december j.l.
Als liefhebber van de natuur en hobbyfotograaf zit ik er dubbel in. Ik kan mooie foto’s maken maar wil ook de natuur graag gezond zien. Bij het fotograferen van “nagenoeg tamme” vossen heb ik dezelfde gevoelens. Veel bezoekers zullen er hetzelfde over denken.

 

Deze foto’s zijn allemaal gemaakt tijdens de bronst van oktober 2016.